İletişim
Reklam

Kayseri Haberleri

Kayseri SMMMO Oda Başkanı Ali Yedikaya’dan “Bilirkişilik” Açıklaması

Yayın Tarihi

Kayseri SMMMO Oda Başkanı Ali YEDİKAYA yaptığı açıklamada Bilirkişilik konusunda sadece bir grup meslek mensubunun bilirkişiliği meslek edindiğini belirterek, haklarımızı elde etmek, adil dosya dağıtımını sağlamak için adımlar atacağını söyledi.

Meslek mensuplarımızdan bilirkişilik bölge kurulunda görev alan bilirkişiler, dosyaların dağılımı konusunda şikayetçi olduklarını belirterek dosyaların adil olarak dağıtılması için odamıza talepte bulunduklarını söyledi.

Ülkemizde 2016 yılı öncesi bilirkişilik uygulamaları, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64’üncü maddesine dayanılarak çıkartılan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile yürütülmekteydi. Yönetmeliğin hükümlerine göre çözümü bir uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren ve bu konularda sözlü veya yazılı olarak görüşüne başvurulacak gerçek veya tüzel kişilerden bilirkişi olmak isteyenlerin, her yıl için İl Adli Yargı Adalet Komisyonu’nun ilan ettiği tarihlerde bilirkişi listelerine başvuruda bulunması gerektiği belirtiliyordu. Yönetmeliğin 6.maddesinde belirlenen bilirkişi listesine kabul şartlarında yer alan başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük olmamak, bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl mesleki deneyime sahip olmak şartlarının 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Kanunu ve 03.08.2017 tarih ve 30143 sayı ile uygulamaya konulan Bilirkişilik Yönetmeliği ile değiştirilmesi, yeni bilirkişilik uygulamasında yapılan ilk değişiklikler olarak göze çarpmaktadır dedi.

Bu kapsamda 2016 yılında çıkarılan Bilirkişilik Kanunu ve 2017 yılında çıkarılan Bilirkişilik Yönetmeliği ile bilirkişiliğin tanımı yapılarak bilirkişinin görevi, yükümlülükleri ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Yeni Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinde yine bilirkişi, “Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır dedi.

                YEDİKAYA sözlerine “Yeni bilirkişilik uygulamasına göre mahkemeler tarafından yapılan bilirkişi görevlendirmelerinin öncelikli olarak Bilirkişilik Bölge Kurulu’na kayıtlı olan ve sicil numarası bulunan bilirkişiler arasından yapılması gerekmektedir. Fakat Bilirkişilik Bölge Kurulunda kalıplaşmış bir grup meslek mensubuna görev verilmektedir. Meslektaşlarımızdan bilirkişilik Bölge Kuruluna Kayıtlı olan Mali Müşavirlerin hepsi mesleki tecrübe, deneyim, özel veya teknik bilgi gerektiren konulara hakimdir. Biz bütün Bilirkişilik Bölge Kurulunda kayıtlı meslektaşlarımıza Uzlaştırmacılıkta olduğu gibi adaletli bir şekilde görevlendirmelerin yapılması için çalışmalarımızı başlattık ve görüşmelerimiz devam etmektedir.” diyerek devam etti.

                Bizler 24 saat temel bilirkişilik eğitimini tamamlayarak gerekli evraklarımızı adalet bakanlığına sunarak bilirkişilik bölge kuruluna kayıt yaptırarak mesleki tecrübelerimizle hakim ve savcılarımızın teknik ve özel bilgi gerektiren konularına yardım etmeyi amaçlarken görevlendirmelerin bütün bilirkişilere yapılacağını bekliyorduk. Görüyoruz ki adil bir görevlendirme yapılmamaktadır. Buna dur demeliyiz. Bölge kurulunda bulunan bütün bilirkişilere eşit görevlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

Reklam

Öne Çıkanlar