İletişim

Politika

Erdoğan: Bu Ekonomik Sistem Çökecek!

Yayın Tarihi

Bugün de ekonomide temel işlevi tasarruflarla reel yatırımlar arasında köprü kurmak olan Finansal sitemin mevcut yapısıyla görevini hakkıyla yerine getiremediğini görüyoruz. Ekonominin tamamına hükmeden ve istikrarı tehdit eden bir konuma gelmiştir. Adeta tüm sektörlerin finans sektörünü beslediği bu yapının sürdürülemez olduğu ortadadır. Bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır.

Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi sistemin insani yükünün ağırlaşmış olmasıdır. Yeni finans modellerini tercih oranı giderek artıyor.

17-25 Aralık darbe girişiminin hedefinde ekonomimizin omurgasını oluşturan projelerde vardı. Küresel ekonomide işaretleri görülen yeniden yapılanma eğilimini fırsat olarak görüyoruz.

Dünyada gelir ve servet dağılımı gittikçe bozulurken ülkelerin kendi içerisinde makas sürekli açılırken oturup bu düzenin üzerimize yıkılmasını bekleyemeyiz. Küresel ekonomik ve finansal sitemin hiç vakit kaybedilmeden dönüştürülmesi insan odaklı ve üretimin asli unsur bir yapıya süratle gelmesi gerekiyor.

ÇOK GECİKTİK

İstanbul’u küresel finans merkezi yapma hedefinde çok geciktik. İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz. İstanbul finans merkezi ile dünyada önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. İstanbul finans merkezi’nin kısa sürede bölgenin yegane çekim merkezi olacağına inanıyoruz. Daha cesur kararlar alacağız. Bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimizi reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı.

Üreten istihdam eden ihracat ve yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık. Çözümü kazandığı topraklarda arayan reel sektör mensuplarına teşekkür ediyorum. Her kriz fırsattır, bankacılık dışı finansal kesimin büyümesine yönelik adımlar atıyoruz. Katılım bankacılığına karşı çıktım böyle bir kavram olmaz. Faizsiz sistemse şimdi söylüyoruz. Katılım Finans Sistemi… Birbirinden ters… Birisi sömürüyü ifade ediyor. Reel sektöre gereken destek verilmeli. Kimle? Katılım finans sistemi ile. Yeni Ekonomi Programımızda bir dizi programı hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasasının payını artırılmasına yönelik olarak.

KOBİ’lere yönelik yeni uygulamalar geliştiriyoruz. Doğrudan finansa erişim için sistem için ağırlığının artmasını bekliyoruz. Katılım finansı varlığa dayalı olması sebebiyle herkese hitap ediyor.

Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemeli. Yoksa bunun adı aldatmaca olur.

Reklam

Öne Çıkanlar