arven
Osman Bayrak

Osman Bayrak

Mail: bayrakiefendi@hotmail.com

Farkındamıyız?

Farkındamıyız?

Kurtuluş reçetemiz Kur’an Kerimde;
O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır; öğüt alıp-düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için.(1)
Emri ile İnsanları Düşünmeye ve farkında olmaya davet etmektedir.
Gelin biraz Tefekkür edelim… ve farkında olalım…
Çevremizde mustarip olduğumuz bütün olumsuzlukların ruhumuza bıraktığı derin tesirin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz.
Bir vesile ile bir araya geldiğimiz tüm dostlarımız hep aynı sıkıntı ve huzursuzluk veren o bildiğimiz meselelerden bahsetmektedirler.
Komşuluğun ölmesi, gençliğin bozulması, ticaret erbabının yozlaşması, bireyselliğin ve öznelciliğin yaygınlaşması, tüketen toplum, düşünmeyen insanlar, maddeci, haz ve hız nesli, modern çağın ruhsuz İnsanı, Teknolojinin getirdiği dezavantajlar gibi olumsuz örneklerin çoğalması giderek ve daha fazla ortak sohbet konularımız olmakta.
Aslında Her asır ve zaman kendi içindeki şart ve durumlara göre sıkıntıları vardır. Bugün bozulduğundan, erozyona uğradığından şikayet ettiğimiz bir çok değer yargılarımızın yok olmasından geçmişde’de hayıflanılıyor ve Şikayet ediliyordu. 
Yaklaşık bundan dokuz asır önce yaşamış olan Piri Türkistani Hoca Ahmed Yesevi (ra)Zamanın daki bozulma ve yozlaşmadan sık sık sohbetlerinde bahsetmiş zaman zamanda şiirlerinde dile getirmiştir.
Ulu küçük yaranlardan edeb gitti
Kız ve zayıf gençlerden haya gitti
"Haya imandandır" deyip Rasûl dedi
Hayâsız kavim acaipler oldu dostlar.
Evliyaların dediği vade gelmiş oldu
Kıyametin günü yakın oldu dostlar
Akıllı kullar olduğunu bilmiş oldu
Halk ve elden sevgi ve şevkat gitti dostlar.
Başka bir şiirinde ise
Dünya benim diyenler
Açık saçık giyenler
Haram lokma yiyenler
Felakete batmışlar.
Molla, müftü olanlar
Yalan fetva verenler
Akı kara kılanlar
Cehenneme girmişler.
Görüldüğü üzere bir takım toplumsal ve bireysel bozulmalar hep var ola gelmiştir. Az çok tarihin tozlu sayfalarına şöyle bir göz atanlar benzer sorunların her asırda yaşandığını göreceklerdir.
O halde anlatılmak istenen nedir? İmtihanın farkında olmak…
Cenab-ı hak Ayet-i Kerime de;
O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.(2) Buyurmaktadır
Aynı zamanda bu Ayet, İnsanlığın yaratılış sırrını da insana açıklamaktadır.
Demek oluyor ki her asırda yaşanan bu olumsuzluklar bizim için bir sınanma ve imtihan meselesidir. Bugünün insanı bir takım bela ve musibetlerle, yada olumsuzluklarla nasıl imtihan ediliyorsa, Geçmiş dönemde yaşayan insanlar melek yada nurdan varlıklar değillerdi ve onlarda imtihan oluyorlardı. 
Şimdi kendi kendimize soralım;
Evimizde, sokağımızda, mahallemizde muhitimizde, köyümüzde ilçemizde
Allah ve Resulünü rahatsız edebilecek bir giyim tarzından bizde rahatsız oluyor muyuz?
Hayatını İslami ve insani değerlerden uzak bir şekilde yaşayan bir genç gördüğünde vicdanımız rahatsız oluyor mu?
Bize Rabbimizin emaneti olan aile ve çocuklarımızı, kendi ellerimizle içeriğinde Milli ve Manevi hiçbir öğretiye yer vermeyen Dizilere kaptırdığımızda gönlümüz huzurlu kalabiliyor mu?
Hâlbuki Cenab-ı Hak;
Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.(3) buyurmuşken. Biz çocuklarımızı kendi ellerimizle kör ideolojilere ve günah bataklığına teslim etmiyor muyuz?
Bu işin sırrı şudur kardeşim….
Biz Allah’ın Dinini ne kadar dert ediniyoruz, bizim derdimiz davamız ne, neyin meraklısıyız
Neyin ve nerenin yolcusuyuz. Farkında mıyız nereye gittiğimizin? 
Unutmayalım! Hazreti Peygamber Uyarıyor..
“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz!..” (4) 
Ve Hazreti Allah Uyarıyor…
“Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (5)
Selam ve Dua ile… 
1. Furkan, 62. 
2. Mülk, 2.
3. Tahrim, 6.
4. (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, V, 663)
5. Haşr, 19
 

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar